Nyheter:Juli 2011
Filtrera efter :  
Speluppdatering 1.24
UPPLAGT 2011-07-25 16:00
Om du vill installera denna uppdatering startar du spelet och använder fliken "Uppdateringar" i startprogrammet.
Den här speluppdateringen innehåller följande ändringar:

Uppdateringar i Leva Livet

 • Babysimmar fastnar inte längre vid en sims hand under bilkörning.
 • Låtsaskompisar som har blivit verkliga behåller nu sina unika kläder när de växer upp.
 • Placeringsskuggor för våningssängar byter inte längre plats när en sim klättrar upp i dem.
 • Simmar reagerar nu på att en annan sim "Stajlar" med en färdighet som de lärt sig på en lektion eller förening efter skoltid.
 • Minnet "Fånga alla sorters fiskar" dyker inte längre upp innan handlingen är utförd.
 • Skärmdumpen för minnet "Njöt av myspys i en trädkoja" klipps inte längre ihop med trädkojan.
 • Felaktiga placeringsplatser för en loftsäng som visades som korrekta har tagits bort.
 • Humöreffekten "Tillfälligt odöd" visar nu korrekt vad som orsakat den, när ett spökelixir har kastats framför en sims fötter.
 • Simmar blir inte längre spammade med utflyktsmöjligheter.
 • Åldringssimmar nollställs inte längre när du laddar en sparad spelomgång där de utför interaktionen "Ofreda med käpp".
 • Simmar kan nu ta reda på sina låtsaskompisars egenskaper mycket lättare när de förvandlas till en levande sim.
 • Ett problem där ädelstenar och metaller i en sims katalog blev oanvändbara när Leva Livet installerats har lösts.
 • Avtrycket av ett dagisbarn lämnas inte permanent på tomten när det aktiva hushållet ändras.
 • Bebisar och småbarn hamnar inte längre i ett fruset läge när en socialarbetare kommer för att hämta dem när de blir omkringskjutsade i en sittvagn.
 • Önskningen att "Åka på en fjädergunga" dyker inte längre upp varje gång interaktionen att åka på en fjädergunga har avbrutits.
 • Shoppingmenyer dyker inte längre upp i det manuella kameraläget.
 • Låtsaskompisdockan kan inte längre begravas i sandlådor för att förhindra att simmar blir av med den för alltid.
 • Simmar kan nu klara av jobbet poltergeisthemsökning (Drömjobb) om det finns en våningssäng eller loftsäng på tomten.
 • Interaktioner som köas under utförandet av barnskötarkarriären blir inte längre automatisk avbrutna när man sätter ner ett småbarn.
 • Spiraltrappor kan inte längre placeras i områden som simmar inte har fri väg till.
 • Simmar som har förvandlats till spöken får inte längre ett extra betyg.
 • Simmar kan inte längre ha ett negativt antal minnen i sin urklippsbok.
 • När de har köpt en bar (Kvällsnöjen) får simmar inte längre minnet "Köpte en bar" när de köper en annan typ av fastighet.
 • Motivationsmobilen används inte längre oavsiktligt efter återkomsten från en allmän tomt tillsammans med ett småbarn, vilket fick den att förbli parkerad framför simmens hem.
 • Önskningen "Ordna en tonårsfest" dyker inte längre upp när en tonårsfest redan är planerad.
 • Spelaren kan nu välja en livslång önskan åt tonåringar som har blivit ungdomar under sin tid på internatskola.
 • Daghemsbarn blir inte längre övergivna på din sims tomt.
 • Barn löper nu risken att bli utskällda om de gör en "Dinokross" på ett dockhus.
 • Simmar kan inte längre fastna på staket i manuellt kameraläge.
 • Åldringssimmar som blir arresterade under en kriminell karriär medan de använder en åldringskäpp, fastnar inte längre.
 • Spöksimmar fortsätter nu att sväva när de återvänder från internatskolan.
 • Sittvagnar försvinner inte längre från en sims katalog efter att simmen åkt på en gratissemester medan han eller hon körde sittvagnen.
 • Föremål som placeras i en sims katalog efter att simmen accepterat en "Gratissemester" återställs när simmen återvänder från semestern.
 • Önskningen att "Gå på studentbalen" dyker inte längre upp medan simmen är på studentbalen.
 • Problem med mallen när spiraltrappan placeras i källare har lösts.
 • Simmar kan nu välja interaktionen "Lämna mig i fred" på låtsaskompisar medan de leker i Bridgeport (Kvällsnöjen).
 • Interaktionen "Ge present" som används på en dator är inte längre förbjuden för simmar som har fått sina datorprivilegier indragna.
 • Simmar som är påverkade av spökelixiret kan nu använda tunnelbanan (Kvällsnöjen).
 • Elixir som en sim redan har lärt sig att tillverka blir nu tillgängliga på kemibänken när den placeras i semestervärldar.
 • Simmar som använder en sittvagn kan inte längre fastna om spelaren ändrar terrängen i byggläget/köpläget medan simmen och sittvagnen är i rörelse.
 • Simmar kan nu interagera med föremål inne på en bar (Kvällsnöjen) efter att lokalen har stängt under en svensexa/möhippa.
 • En sims färdväg bryts inte längre när en spiraltrappa flyttas medan simmen är i rörelse.
 • En butler (Kvällsnöjen) fastnar inte längre i trottoaren efter att interaktionen "Lär att köra" avbrutits med honom.
 • Spelare blir inte längre spammade med önskningen "Gå på en promenad med sittvagnen".
 • Låtsaskompisen kan inte längre förlora sin unika klädsel när spelet sparas och laddas medan låtsaskompisen håller på att bli verklig.
 • Ospelbara tillstånd där föräldrarna dör medan barnen är på internatskola har lösts.
 • Gästlistan blir inte längre blockerad efter att du lagt till barn och sedan ändrat festtypen till svensexa/möhippa.
 • Interaktionen "Planera klädstil" får inte längre dräktlådan att sluta fungera.
 • Simmar som dör medan de är påverkade av spökelixiret dyker nu upp på rätt sätt som spöken efter att de dött.
 • Hushållets storleksgräns kan inte längre överskridas med hjälp av en klonkupong.
 • Hopphagar slutar inte längre att fungera när en stressad sim hoppar hage med en annan sim.
 • Filmer som skapats med videokameran i en semestervärld kan spelas upp vid återkomsten till hemvärlden.
 • Interaktionen "Skäll ut" utförs nu bara en gång när det finns två vuxna i samma rum där en barnsim gillrar en fälla.
 • Barhögtalare stängs nu av när partydansarna börjar dansa i en bar (Kvällsnöjen) under en svensexa/möhippa.
 • Interaktionen "Ta examen" vid stadshuset blir nu tillgänglig när du laddar en spelomgång som sparats på den dag då en sim skall ta examen.
 • Önskningen "Tillverka reparare radikalis-elixir" dyker inte längre upp direkt efter att den uppfyllts.
 • Simmar som brinner tvingas inte längre att delta vid sin examen innan de får släcka sig själva.
 • Simmar som har inlett en karriär som barnskötare väljer nu självmant att ta bättre hand om barnen när de arbetar.
 • Ett problem som fick en sims diamant att tillfälligt visas vid trädkojans utgång har lösts.
 • En rullist visas nu när texten i fönstret "Fånga detta ögonblick" inte får plats i fönstret.
 • Låtsaskompisens kläder för låtsaskompisar i barnålder fungerar nu korrekt i Skapa en stil.
 • Simmar som är på internatskola när Leva Livet avinstalleras tas inte längre bort från hushållet när du laddar den sparade spelomgången.
 • Simmar tar nu rätt väg till målet när du väljer interaktionen "Besök tomt med dejt".
 • Ett problem med hissar (Kvällsnöjen) som blev obrukbara när en låtsaskompis antar dockform framför dem har lösts.
 • Barn spelar inte längre upp en bruten animering när de tackar nej till en möjlighet på telefon.
 • Barn och tonåringar kan inte längre dö av motivbrist när de står i skamvrån.
 • Ett problem där datorstyrda simmar i en trädkoja förhindrade spelarstyrda simmar att använda den har lösts.
 • Kronofogden kan inte längre utmäta spiraltrappor.
 • Slottssängar av våningstyp och lofttyp matchar nu miniatyrbilderna i köpläget.
 • Simmar som blir inskrivna på internatskola strax innan en vuxen sim tackar ja till en gratissemester blir inte längre borttagna ur spelet.
 • Låtsaskompisen tas inte längre bort ur spelet efter att man använt ResetSim-fusket på den.
 • Raderingsverktyget visas nu korrekt när du öppnar terrängfärgsektionen i byggläget och filtrerar den efter ett EP eller PP utan terränginnehåll.
 • Penselformen i byggläget fryser inte längre när den filtrerats efter ett EP eller PP utan innehåll i den aktuella fliken.
 • Startprogrammets hjälpfiler visas nu korrekt när Firefox eller Chrome är angivet som standardwebbläsare.
 • Endast för Mac: Toaletter svämmar inte längre över när du byter våning i ett hus efter att en toalett gillrats med en fälla.
 • Endast för Mac: Fixat ett problem där spelet kraschar om man öppnar alternativmenyn efter att ha spelat ett tag.
 • Endast för Mac: Fixat ett problem där spelet kraschar när man öppnar urklippsboken efter att ha spelat ett tag.
 • Endast för Mac: Fixat ett problem där spelet kraschar när man klickar på "Dela minnen"-knappen efter att ha spelat ett tag.
 • Fixat ett problem där simmarna oavsiktligt togs ur internatskolan när en annan sims studentbal började.
 • Fixat ett problem där spelet kraschar efter att man raderat ett akvarium som placerats på en grund.
 • Fixat ett problem där spelet kraschar när en sim övar på att blanda drinkar med en låtsaskompis.
 • Fixat ett problem där interaktionen "Återlämna till ägare" inte fungerade korrekt när man försökte återlämna ett stulet föremål via brevlådan.
 • Fixat ett problem där en sim nollställdes efter att ha försökt hoppa hage med en låtsaskompisdocka.
 • Fixat ett problem där spelet kraschar när plattformar placeras på en tomt efter att ha filtrerat bygglägets innehåll efter ett EP eller PP.
 • Olika problemlösningar med daghem och låtsaskompisar som berör Ändra stad-läget.
 • Olika problemlösningar där barnsimmar inte visas korrekt eller stannar för länge hos barnskötaren.
 • Övriga problemlösningar och poleringar av befintligt innehåll

Uppdateringar för Kvällsnöjen

 • Vampyrernas huggtänder har återställts.
 • Föremål med interaktioner fungerar nu korrekt när de placeras på bord till sektionsäten.
 • Hörnsektionssäten på tomter i Ändra stad-korgen fungerar nu korrekt när de placeras ut i världen.
 • Barnsimmar deltar nu korrekt när de väljer "Be att vara med: Buskör" på ett sektionssäte.
 • Fixar ett problem där glasföremål flimrar när avancerad rendering är på.

Uppdateringar för Drömjobb

 • Tvättomatlokaler kan nu köpas via fastighetsmenyn.

Uppdateringar för Destination Världen

 • Sandhögar och gravinredning är inte längre synliga i en outforskad grav.
 • Ett problem som fick nektarflaskor och nektarhyllor att sluta fungera har lösts.
 • Foton som tas med kameror från Destination Världen sparas nu korrekt i katalogen.
 • Föremål som placeras i en sims familjekatalog försvinner inte längre vid återkomsten från en semestervärld.

Uppdateringar av grundspelet


 • Staket som designats för att vara genomskinliga är inte längre ogenomskinliga när avancerad rendering är avstängd.
 • Nedladdningspanelen ber dig inte längre att logga in när du redan är inloggad.
 • Barn flyter inte längre när de sitter på vissa fontänskulpturer.
 • Bokhyllor i bibliotekslokaler innehåller nu böcker när lokalen placeras från korgen i Ändra stad.
 • Övriga problemlösningar och polering av befintligt innehåll